Payroll in Nieuwegein

Minder werkgeverstaken
Minder risico
Meer flexibiliteit

U kunt 1,5 jaar lang uw medewerkers zeer flexibel inzetten op basis van een overeenkomst. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

Een overzichtelijk all-in uurtarief, zonder verrassingen achteraf.

Minder Kosten

In de praktijk blijkt telkens weer dat de kosten die wij in rekening brengen voor Payroll, ruimschoots opwegen tegen de besparingen in geld, tijd en risico’s.

Naast de toename van de efficiency en de tijdsbesparing uitgedrukt in geld, zijn er nog directe financiële voordelen: één overzichtelijk all-in uurtarief, zonder verrassingen achteraf.

Ons uurtarief is inclusief:

  • Alle loongebonden kosten.
  • Vakantie, ADV- en feestdagen, vakantiegeld, bijzonder verlof.
  • Pensioen.
  • Ziekte risico.
  • Kosten van arbodienst en re-integratie specialisten.
  • Kosten van verloning en andere administratieve kosten.

Wilt u meer weten over de voordelen van Payroll?

Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.